Catlook
 

Onemocnění kardiovaskulárního a dýchacího systému

Dušnost kočky

ZTermínem dušnost nebo-li dyspnoe označujeme namáhavé nebo ztížené dýchání. Příčiny dyspnoe mohou být vázány na postižení horních dýchacích cest (onemocnění dutiny nosní a ústní, hrtanu a průdušnice např.při tzv. komplexu kočičí rýmy, při traumatech, při neoplazií, při obstrukcích cizí tělesem), onemocnění dolních dýchacích cest (onemocnění plic a průdušek-pneumonie, astma, neoplazie, hromadění tekutiny v dutině hrudní neboli pleurální efuze, přítonost tekutiny na plicích neboli plicní edém vznikající v důsledku onemocnění srdce). U pacientů projevujících se ztíženým dýchání musí být zvažovány také příčiny ležící mimo respirační aparát (např. anémie, neurologická onemocnění). U koček dýchání s otevřenou tlamičkou a výrazné zapojení břišních svalů při dýchání znamená vždy vážné postižení dýchacího systému.

Mezi nejčastější onemocnění vedoucí k namáhavému dýchání patří:

Hypertrofická kardioyopatie HCM (viz onemocnění srdce níže)

Felinní astma neboli chronická bronchitis

Jedná se o chronické zánětlivé onemocnění dolních dýchacích cest, doprovázené bronchokonstrikcí, chronickým zánětem sliznice průdušinek.Klinické příznaky zahrnují především kašel , ztížené dýchání, při těžké dechové nedostatečnosti dochází k modravému zbarvení sliznic tzv. cyanóze . Onemocnění postihuje kočky jakéhokoliv věku. Diagnostika je založena na auskultaci hrudníku, RTG vyšetření dutiny hrudní, bronchoskopii. Léčba je většinou celoživotní a zahrnuje podávání bronchodilatancií a kortikoidů buď perorálně nebo ve formě inhalačních aerosolů.

Pleurální efúze

Jedná se o patologické nahromadění tekutiny v dutině hrudní, která svou přítomností způsobuje poruchy expanze plic a tím pádem namáhavé dýchání.Základem diagnostiky je auskultace, RTG vyšetření , které prokáže přitonost tekutiny v hrudníku a thorakocentéza, což je metoda umožňující určení typu tekutiny v hrudníku. Na základě fyzikálních a biochemických vyšetřeních rozdělujeme pleurální efúze na pyothorax ( hnisavá tekutina vzniklá nejčastěji v důsledku traumatu, kousných poraněních perforujících stěnu hrudníku ,celkové sepse , z neznámých příčin) chylothorax( nahromadění lymfy v důsledku ruptury hrudního mízovodu v důsledku traumatu,neoplazie, kongestivního srdečního selhání, v důsledku brániční hernie) hemothorax ( nahromadění krve v důsledku traumatu, poruch sražlivosti krve), transudát (v důsledku narušené rovnováhymezi tvorbou fyziologické pleurální tekutiny a její resorbcí (chronické onemocnění jater, ledvin, srdeční selhání) modifikovaný trasudát (vyvíjí se při chronických procesech s transudátu, u koček spojen zejména s FIP-infekční peritonotidou koček).

Výtok z nosu u kočky

Výtok z nozder zpravidla ukazuje na onemocnění nosní dutiny a paranasálních sinů.Dle charakteru dělíme výtok na serózní (průhledný výtok doprovázející počátek virových infekcí) mukopurulentní výtok ( zabarvený, neprůhledný objevuje se při pozdější stádiu virových chorob, při sekundární bakteriální kotaminaci, při cizích tělesech v dutině nosní, při neoplazií), epistaxe (krvavý výtok z nosu provází traumata , poruchy srážení krve, otravu antikoagulačními rhodenticidy, neoplazie). U většiny kočičích pacientů je výtok z nosu projevem calcivirové a herpesvirové infekce (tzv. komplexu kočičí rýmy-viz.infekční choroby koček), popřípadě infekce vyvolané chlamýdiemi.Výtoky z nosu mohou být i tzv.sekundární, což znamená , že primární problém leží mimo dutinu nosní. U koček se s tímto případem setkáváme nejčastěji při patologických stavech na zubech, které se rozšířily až do dutiny nosní.

Onemocnění srdce u koček

Mezi nejčastější srdeční onemocnění koček patří:

Hypetrofická kardiomyopatie HCM

Kardiomyopatie je onemocnění srdečního svalu spojené s poruchou funkce, při kterém dochází ke změně velikosti jedné nebo obou komor srdečních a zároveň se snižuje schopnost stažlivosti srdečního svalu.Hypertrofická kardiomyopatie je charakteristická hypertrofií (abnormálním zesílením) srdečního svalu. Nejčastěji toto zesílení postihuje stěnu levé komory a mezikomorovou přepážku. Vzácně je hypertrofiií postižena i komora pravá.S postupem času a vývojem nemoci dochází vlivem neustále se zvětšující hypertrofie ke snížení srdeční kontraktility, zhoršuje se plnící funkce levé komory a může docházet také k regurgitaci krve z komory do předsíně s následným zvětšením předsíně.Nejčastěji se HCM vyskytuje u koček těchto plemen: Mainská mývalí, ragdoll, norská lesní, sibiřská, britská krátkosrstá, sphynx, devon rex. Existuje rovněž rostoucí tendence k HCM u jiných plemen koček-siamská, barmská, perská, bengálská, kočka domácí.

Klinické příznaky onemocnění:

Častým příznakem je intolerance zátěže a dušnost způsobená hromaděním tekutiny na plicích, která se projevuje namáhavým dýcháním s otevřenou dutinou ústní a nataženým krkem. Někdy dochází k tvorbě sraženin ve zvětšené srdeční předsíni. Tyto tromby se mohou od stěny předsíně utrhnout, migrovat krevním oběhem a způsobit ucpání cévy. Tromboembiólie u koček postihuje nejčastěji břišní aortu a cévy vedoucí k pánevním končetinám. Projevuje se náhlým ochrnutím pánevních končetin. Ve vzácných případech dochází k náhlým úhynům zvířat.Onemocnění se nejčastěji projevuje ve věku 12-24 měsíců, ale stává se, že se objeví až ve věku 5-6 let. Každá kočka, u které je v rámci preventivní prohlídky zdravotního stavu zjištěn srdeční šelest, by se měla podrobit kardiologickému vyšetření.

Diagnostika:

Základem vyšetření je auskultace hrudníku a identifikace srdečního šelestu, který může, a nemusí být u onemocnění přítomen.EKG vyšetření (elektrokardiogram) - umožňuje posoudit poruchy vzniku a vedení elektrický potenciálů v srdečním svalu. Změna tvaru EKG křivky může naznačit změnu velikosti srdečních oddílů. Důležité vyšetření při identifikaci arytmií. (u mainských mývalích koček se v souvislosti s hypertrofií pravé komory objevují poruchy srdečního rytmu a proto onemocnění nese název ARVC - arytmogenní kardiomyopatie pravé komory).RTG vyšetření dutiny hrudní - umožňuje posoudit stav plic (přítomnost plicního edému) a posouzení tvaru a velikosti srdeční silulety.Echokardiografie - umožňuje zobrazit celkový vzhled srdce a funkce srdce v reálném čase. Umožňuje měřit tloušťku stěny levé komory a mezikomorové přepážky. Pomocí dopplerovského zobrazení lze detekovat, zda dochází k problémům krve přes ústí aorty nebo atrioventrikulární chlopeň.Nejdůležitější údaje měřené při HCM jsou šířka mezikomorového septa a šířka levé stěny komory - obojí v diastole. Naměřené údaje se porovnávají s tabulkovými hodnotami. Vyšetření je vhodné provádět od 12-14 měsíců, před zařazením zvířat do chovu. Vyšetření je vhodné opakovat každoročně. Pro vybraná plemena koček(mainská mývalý, ragdoll) existují genetické testy sloužící k identifikaci mutovaných genů způsobujících HCM. HCM. Výhodou genetických testů je , že se provádí jedenkrát za život zvířete a jsou poměrně neinvazivní. K získání genetického materiálu stačí stěr bukální sliznice pomocí speciální odběrové soustavy.

 

provozuje © SKILL production s.r.o. | programování Sophics s.r.o. | SMS technické zajištění Axima spol.s r.o. | O Catlooku | Catlook na FB
OZ Catlook ® byla zapsána Úřadem průmyslového vlastnictví pod č. 338248 dne 28.5.2014 | všechna práva vyhrazena | font license owner